Viết luận: Chủ đề 17

Topic 17: Talk about what makes you happy?

( Điều gì làm bạn hạnh phúc)


Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
03:27 - 14/09/2012 9 Xem chi tiết
07:20 - 14/09/2012 1 Xem chi tiết
Thành viên thường
16:16 - 13/09/2012 9 Xem chi tiết
12:42 - 15/09/2012 8 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 13/09/2012 | Lần xem: 1935 | Thành viên dự thi: 4