Nghe và viết lại: Bài tập 30

 

Bài tập 30: Nhiệm vụ của các bạn là Nghe và viết lại 2 câu dưới đây: 

Câu 1 ( 5đ): 

Câu 2 ( 5đ):

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

THAM KHẢO

Đáp án tham khảo Bài 30

Đăng ký thành viên VIP

 

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
16:14 - 09/10/2012 10 Xem chi tiết
08:04 - 09/10/2012 9 Xem chi tiết
05:40 - 09/10/2012 9 Xem chi tiết
14:44 - 09/10/2012 9 Xem chi tiết
09:03 - 10/10/2012 9 Xem chi tiết
13:38 - 10/10/2012 7 Xem chi tiết
04:07 - 10/10/2012 7 Xem chi tiết
Thành viên thường
01:59 - 10/10/2012 10 Xem chi tiết
02:54 - 11/10/2012 9 Xem chi tiết
05:37 - 11/10/2012 9 Xem chi tiết
02:06 - 10/10/2012 7 Xem chi tiết
14:59 - 09/10/2012 7 Xem chi tiết
12:05 - 10/10/2012 5 Xem chi tiết
17:35 - 09/10/2012 4 Xem chi tiết
08:03 - 11/10/2012 3 Xem chi tiết
02:53 - 10/10/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 09/10/2012 | Lần xem: 1874 | Thành viên dự thi: 16