Nghe và viết lại: Bài tập 31

 

Bài tập 31: Nhiệm vụ của các bạn là Nghe và viết lại 2 câu dưới đây: 

Câu 1 ( 5đ): 

Câu 2 ( 5đ):

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

THAM KHẢO

Đáp án Bài 31:

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
07:03 - 11/10/2012 9 Xem chi tiết
13:41 - 10/10/2012 8 Xem chi tiết
09:21 - 10/10/2012 8 Xem chi tiết
08:57 - 12/10/2012 8 Xem chi tiết
05:21 - 11/10/2012 7 Xem chi tiết
16:41 - 10/10/2012 7 Xem chi tiết
Thành viên thường
02:00 - 11/10/2012 8 Xem chi tiết
02:56 - 11/10/2012 7 Xem chi tiết
05:44 - 11/10/2012 7 Xem chi tiết
08:08 - 11/10/2012 6 Xem chi tiết
13:47 - 11/10/2012 5 Xem chi tiết
02:55 - 11/10/2012 0 Xem chi tiết
09:36 - 11/10/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 10/10/2012 | Lần xem: 1964 | Thành viên dự thi: 13