Nghe và viết lại: Bài tập 32

 

Bài tập 32: Nhiệm vụ của các bạn là Nghe và viết lại 2 câu dưới đây: 

Câu 1 ( 5đ): 

Câu 2 ( 5đ):

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Chỉ có thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm hoặc xem đáp án sau khi hết thời gian

THAM KHẢO

Tham khảo đáp án Bài 32:

Đăng ký thành viên VIP

 

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
14:47 - 12/10/2012 9 Xem chi tiết
15:44 - 12/10/2012 7 Xem chi tiết
09:50 - 13/10/2012 6 Xem chi tiết
04:43 - 14/10/2012 5 Xem chi tiết
Thành viên thường
07:28 - 15/10/2012 9 Xem chi tiết
02:02 - 13/10/2012 7 Xem chi tiết
03:58 - 15/10/2012 7 Xem chi tiết
15:19 - 15/10/2012 7 Xem chi tiết
17:01 - 15/10/2012 5 Xem chi tiết
14:22 - 13/10/2012 5 Xem chi tiết
09:51 - 15/10/2012 2 Xem chi tiết
04:13 - 13/10/2012 0 Xem chi tiết
04:11 - 14/10/2012 0 Xem chi tiết
04:32 - 14/10/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 12/10/2012 | Lần xem: 1977 | Thành viên dự thi: 14