Viết luận: Chủ đề 22

Topic 22: Tell us about your best friend?

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
17:33 - 29/10/2012 9 Xem chi tiết
12:43 - 30/10/2012 9 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 25/10/2012 | Lần xem: 2474 | Thành viên dự thi: 2