Viết luận: Chủ đề 23

Topic 23: Where was you born? Tell us about hometown?

( Bạn sinh ra ở đâu? Hãy kể về quê hương của bạn?)


Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
15:01 - 06/11/2012 9 Xem chi tiết
07:17 - 01/11/2012 9 Xem chi tiết
03:35 - 02/11/2012 9 Xem chi tiết
01:04 - 02/11/2012 7 Xem chi tiết
08:00 - 01/11/2012 4 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 31/10/2012 | Lần xem: 2062 | Thành viên dự thi: 5