Viết luận: Chủ đề 25

Topic 25: Talk about the value of libraries

( Hãy nêu những giá trị của Thư viện?)

 

Chắc hẳn bạn đã từng đến thư viện? Bạn hãy viết một bài luận nói về những giá trị mà Thư viện mang lại nhe !

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

THAM KHẢO

Bài luận tham khảo
Talk about the value of libraries.

Đăng ký thành viên VIP

 

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên thường
08:45 - 19/11/2012 3 Xem chi tiết
08:48 - 19/11/2012 0 Xem chi tiết
09:57 - 20/11/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 14/11/2012 | Lần xem: 2236 | Thành viên dự thi: 3