Viết luận: Chủ đề 26

Topic 26: Talk about the teacher you can’t forget.

(Hãy viết về người thầy mà bạn không thể nào quên)

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên thường
03:56 - 22/11/2012 9 Xem chi tiết
15:42 - 22/11/2012 9 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 21/11/2012 | Lần xem: 2019 | Thành viên dự thi: 2