Dịch Anh-Việt: Bài số 51

Hue airport to close for renovations

The Airport Corporation of Vietnam has announced plans to close the historic town of Hue's Phu Bai International Airport in Thua Thien Hue Province in March next year for runway reparation.        
According to the plan, the airport will close for between six and eight months, at which time passengers can use Da Nang International Airport in the nearby Da Nang City, which is located 90 kilometers away.
The Thua Thien Hue People’s Committee has instructed the provincial Department of Culture, Sports and Tourism to inform tourism companies of the plan.
The provincial Department of Transportation will have to make a plan to carry passengers between Da Nang and Thua Thien Hue.
In mid-2011, Phu Bai airport has closed for one month for repairs without early notice, affecting tourism business in the province. During this time, tourism companies spent about VND 25 billion to transport passengers between Da Nang and Thua Thien Hue.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm
  • Gửi bài bằng cách Comment bên dưới

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
04:39 - 29/11/2012 9 Xem chi tiết
Thành viên thường
03:06 - 29/11/2012 10 Xem chi tiết
03:58 - 29/11/2012 9 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 28/11/2012 | Lần xem: 2642 | Thành viên dự thi: 3