Mô tả qua tranh: Bài 58

Từ gợi ý:  read/label

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  READ sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

THAM KHẢO

Tham khảo một số thành với từ READ:

Đăng ký thành viên VIPThành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
16:15 - 28/11/2012 10 Xem chi tiết
06:57 - 30/11/2012 10 Xem chi tiết
Thành viên thường
14:34 - 29/11/2012 10 Xem chi tiết
15:31 - 28/11/2012 10 Xem chi tiết
07:37 - 29/11/2012 9 Xem chi tiết
02:31 - 29/11/2012 9 Xem chi tiết
15:38 - 28/11/2012 9 Xem chi tiết
14:00 - 02/12/2012 9 Xem chi tiết
10:18 - 28/11/2012 6 Xem chi tiết
06:36 - 29/11/2012 0 Xem chi tiết
22:45 - 30/11/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 28/11/2012 | Lần xem: 1990 | Thành viên dự thi: 11