Mô tả qua tranh: Bài 59

Từ gợi ý:  tyre/ because

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  Tyre sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

THAM KHẢO

Tham khảo một số ví dụ đặt câu có chứa từ " Tyre" ( 16 câu)

1.Did the tyre burst?
Lốp xe đã nổ à?
2. He is removing a tyre.
Anh ấy đang tháo lốp xe.
3. I have a flat tyre.
Bánh xe tôi bị xẹp.
4.A nail punctured my tyre.
Một cái móng tay đã đâm thủng lốp xe của tôi.
5.This tyre has a hole.
Lốp xe này bị thủng một lỗ.
6.The nail blew my tyre.
Cây đinh làm nổ lốp xe của tôi.
7.He pumped air into a tyre.
Anh ta đã bơm hơi vào lốp xe.
8.All of a sudden, tyre burst.
Bỗng nhiên, lốp xe bị nổ.
9.Do you sell a bicycle tyre?
Chú có bán lốp xe đạp không?
9.pump up a tyre
bơm bánh xe
10.Please change this tyre.
Hãy thay giùm vỏ xe này.
11.I have tyre lever.
Tôi có dụng cụ nạy lốp xe.
12.Please blow up my tyre.
Làm ơn bơm lốp xe giúp tôi.
13.Can you remove a tyre?
Anh biết tháo lốp xe không?
14.Rubber tyre is worn out.
Lốp cao su bị mòn rồi.
15.Do you have tyre lever?
Ông có dụng cụ nạy lốp xe không?
16.The tyre is low on air.
Bánh xe bị xẹp.

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
07:59 - 05/12/2012 10 Xem chi tiết
21:34 - 04/12/2012 9 Xem chi tiết
Thành viên thường
08:37 - 05/12/2012 10 Xem chi tiết
11:28 - 06/12/2012 10 Xem chi tiết
08:43 - 03/12/2012 8 Xem chi tiết
05:59 - 03/12/2012 8 Xem chi tiết
15:24 - 04/12/2012 6 Xem chi tiết
08:25 - 04/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 03/12/2012 | Lần xem: 2206 | Thành viên dự thi: 8