Dịch Anh-Việt: Bài số 52

Dịch đoạn văn sau sang tiếng Việt

Martini is a maxture of 4 parts of gin and on part of vermouth. These ingredients are strirred in a mixing glass with ice. In most bars a piece of lemon peel will be twisted over the cocktail. A Martini can also be served on the rocks. Without question, Martini is the best-known gin cocktail. Some people believe that the name came from the brand of vermouth with which it was made originally sweet, later dry.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm
  • Gửi bài bằng cách Comment bên dưới

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
07:41 - 06/12/2012 7 Xem chi tiết
Thành viên thường
08:27 - 05/12/2012 9 Xem chi tiết
02:51 - 04/12/2012 9 Xem chi tiết
11:23 - 06/12/2012 8 Xem chi tiết
15:10 - 05/12/2012 7 Xem chi tiết
16:57 - 05/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 03/12/2012 | Lần xem: 1991 | Thành viên dự thi: 6