Viết luận: Chủ đề 27

 

Topic 27: Tell about a visit to a famous city

 

(Hãy kể về một thành phố nổi tiếng mà bạn đã ghé thăm)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên thường
03:10 - 10/12/2012 9 Xem chi tiết
04:31 - 07/12/2012 9 Xem chi tiết
02:33 - 10/12/2012 9 Xem chi tiết
02:07 - 12/12/2012 8 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 06/12/2012 | Lần xem: 2082 | Thành viên dự thi: 4