Dịch Việt Anh: Bài 41

Dịch Anh Việt bài 41

Tự giới thiệu qua điện thoại.

A: Xin chào, đây là ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

B: Xin chào.Tên tôi là Quỳnh. Tôi gọi để hỏi xem chức vụ thư ký như quảng cáo trên báo chủ nhật còn không.

A: Vâng, vẫn còn.

B: Trong trường hợp này, tôi muốn nộp đơn xin việc vào đó. Tôi đã là thư ký nhiều năm và tôi muốn được phỏng vấn.

A: Trước hết bạn phải nộp hồ sơ của bạn đến trước khi chúng tôi quyết định xem chúng tôi có mời bạn phỏng vấn hay không.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm
  • Gửi bài bằng cách Comment bên dưới. Sau khi hết hạn thời gian gửi bài học viên VIP sẽ được tham khảo đáp án

THAM KHẢO

Bài dịch tham khảo Anh Việt bài 41

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
12:58 - 12/12/2012 7 Xem chi tiết
04:06 - 11/12/2012 6 Xem chi tiết
03:27 - 09/12/2012 6 Xem chi tiết
09:22 - 10/12/2012 5 Xem chi tiết
Thành viên thường
02:25 - 12/12/2012 9 Xem chi tiết
04:26 - 10/12/2012 7 Xem chi tiết
06:04 - 09/12/2012 7 Xem chi tiết
08:24 - 09/12/2012 6 Xem chi tiết
07:55 - 10/12/2012 5 Xem chi tiết
05:20 - 10/12/2012 3 Xem chi tiết
03:24 - 12/12/2012 0 Xem chi tiết
12:45 - 10/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 08/12/2012 | Lần xem: 2093 | Thành viên dự thi: 12