Mô tả qua tranh: Bài 61

Từ gợi ý: Buy cream/childhood

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  Buy vàchildhood sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

THAM KHẢO

Tham khảo một số câu với từ "BUY"

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
11:31 - 15/12/2012 9 Xem chi tiết
13:04 - 12/12/2012 9 Xem chi tiết
12:40 - 14/12/2012 8 Xem chi tiết
02:27 - 13/12/2012 1 Xem chi tiết
Thành viên thường
08:11 - 13/12/2012 10 Xem chi tiết
01:39 - 13/12/2012 10 Xem chi tiết
07:50 - 14/12/2012 10 Xem chi tiết
01:41 - 13/12/2012 10 Xem chi tiết
08:06 - 12/12/2012 9 Xem chi tiết
06:54 - 14/12/2012 5 Xem chi tiết
07:07 - 12/12/2012 4 Xem chi tiết
05:02 - 14/12/2012 4 Xem chi tiết
02:11 - 14/12/2012 4 Xem chi tiết
16:46 - 14/12/2012 1 Xem chi tiết
05:04 - 16/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 12/12/2012 | Lần xem: 2409 | Thành viên dự thi: 15