Dịch Việt Anh: Bài 42

Dịch Anh Việt bài 42:

Tự giới thiệu tại buổi họp thương mại

A: Xin chào, tôi muốn gặp ông Smith, bộ phận bán hàng.

B: Bạn có hẹn không?

A: Vâng tôi có hẹn vào lúc 4 giờ. Thứ ký của tôi đã gợi tuần trước rồi.

B: Làm ơn cho tôi biết tên?

A: Tên tôi là Quỳnh. Tôi là phóng viên của đài truyền hình Oriental Cable.

B: A, cô Quỳnh, ông Smith đang chờ cô.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm
  • Gửi bài bằng cách Comment bên dưới. Sau khi hết hạn thời gian gửi bài học viên VIP sẽ được tham khảo đáp án

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
09:34 - 15/12/2012 8 Xem chi tiết
13:09 - 14/12/2012 7 Xem chi tiết
10:42 - 14/12/2012 7 Xem chi tiết
09:05 - 15/12/2012 7 Xem chi tiết
03:15 - 16/12/2012 6 Xem chi tiết
11:28 - 15/12/2012 5 Xem chi tiết
Thành viên thường
08:15 - 17/12/2012 9 Xem chi tiết
04:08 - 15/12/2012 9 Xem chi tiết
02:05 - 14/12/2012 8 Xem chi tiết
14:39 - 14/12/2012 6 Xem chi tiết
03:31 - 14/12/2012 6 Xem chi tiết
02:55 - 14/12/2012 6 Xem chi tiết
14:38 - 17/12/2012 6 Xem chi tiết
07:45 - 14/12/2012 6 Xem chi tiết
15:47 - 14/12/2012 0 Xem chi tiết
12:10 - 14/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 13/12/2012 | Lần xem: 2077 | Thành viên dự thi: 16