Viết luận: Chủ đề 28

 Topic 28: The most important day in my life

 (Ngày quan trong nhất trong đời bạn?)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
10:38 - 16/12/2012 9 Xem chi tiết
04:23 - 16/12/2012 6 Xem chi tiết
Thành viên thường
16:02 - 17/12/2012 9 Xem chi tiết
08:11 - 17/12/2012 4 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 13/12/2012 | Lần xem: 2182 | Thành viên dự thi: 4