Mô tả qua tranh: Bài 62

Từ gợi ý: believe/ doomsday

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  believe/ doomsday sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

THAM KHẢO

Tham khảo một số câu ví dụ có chứa từ " believe"

Đăng ký thành viên VIP


Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
23:54 - 18/12/2012 6 Xem chi tiết
Thành viên thường
14:42 - 20/12/2012 10 Xem chi tiết
09:51 - 23/12/2012 10 Xem chi tiết
07:30 - 19/12/2012 10 Xem chi tiết
01:58 - 19/12/2012 8 Xem chi tiết
01:31 - 19/12/2012 7 Xem chi tiết
02:58 - 20/12/2012 7 Xem chi tiết
08:03 - 19/12/2012 5 Xem chi tiết
04:22 - 19/12/2012 1 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 18/12/2012 | Lần xem: 2127 | Thành viên dự thi: 9