Viết luận: Chủ đề 29

 Topic 29: Talk about life in the village

 (Kể vê cuộc sống ở làng quê?)


 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
05:42 - 27/12/2012 10 Xem chi tiết
13:19 - 22/12/2012 5 Xem chi tiết
11:25 - 24/12/2012 3 Xem chi tiết
Thành viên thường
08:45 - 28/12/2012 9 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 21/12/2012 | Lần xem: 2223 | Thành viên dự thi: 4