Dịch Việt Anh: Bài 44

Dịch Anh Việt bài 44:


A: Xin chào

B: Xin chào. Mọi việc thế nào?

A: Tốt, cảm ơn bạn, còn bạn thế nào?

B: Mình rất tốt. Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy chứ?

A: Chắc chắn rồi. Ồ, xe buýt của tôi đây rồi. Tạm biệt bạn

B: Tạm biệt


Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm
  • Gửi bài bằng cách Comment bên dưới. Sau khi hết hạn thời gian gửi bài học viên VIP sẽ được tham khảo đáp án

THAM KHẢO

Đăng ký thành viên VIP

 

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
03:26 - 26/12/2012 8 Xem chi tiết
04:00 - 26/12/2012 7 Xem chi tiết
Thành viên thường
02:19 - 26/12/2012 10 Xem chi tiết
08:42 - 29/12/2012 10 Xem chi tiết
08:27 - 26/12/2012 10 Xem chi tiết
09:36 - 25/12/2012 10 Xem chi tiết
10:09 - 28/12/2012 10 Xem chi tiết
10:19 - 26/12/2012 8 Xem chi tiết
01:22 - 27/12/2012 8 Xem chi tiết
10:18 - 27/12/2012 6 Xem chi tiết
08:32 - 28/12/2012 5 Xem chi tiết
03:06 - 28/12/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 25/12/2012 | Lần xem: 1989 | Thành viên dự thi: 12