Mô tả qua tranh: Bài 64

Từ gợi ý: interview/stressful

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  interview/stressful  sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

THAM KHẢO

Tham khảo mẫu câu với tư " Interview" nhé

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
05:39 - 01/01/2013 10 Xem chi tiết
08:55 - 30/12/2012 10 Xem chi tiết
11:24 - 02/01/2013 10 Xem chi tiết
11:29 - 29/12/2012 8 Xem chi tiết
Thành viên thường
10:58 - 29/12/2012 10 Xem chi tiết
01:43 - 03/01/2013 10 Xem chi tiết
05:04 - 29/12/2012 10 Xem chi tiết
02:38 - 29/12/2012 9 Xem chi tiết
10:45 - 29/12/2012 8 Xem chi tiết
10:39 - 31/12/2012 5 Xem chi tiết
09:00 - 02/01/2013 4 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 28/12/2012 | Lần xem: 2077 | Thành viên dự thi: 11