Dịch Việt Anh: Bài 45

Dich Việt Anh bài 45

Bạn gọi hoa đó là gì vậy?

A: Gần đến mùa giáng sinh; điều đó nahwcs tôi nhớ đến một loại hoa. Đó là loại hoa mà tôi rất thích.

B: Hoa gì vậy?

A: Tôi không biết gọi tiếng Anh. Nhưng nó là một loại hoa rất đẹp  có tám hoặc chín lá bắc màu đỏ và những lá màu xanh rất đẹp. Hoa nở vào khoảng tháng 12. Dường như đó là một loại hoa Giáng sinh để người ta trang hoàng các phòng vào mùa Giáng sịm.

B: Tôi hiểu bạn muốn nói đến hoa gì rồi. Đó là hoa poinsettia.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm
  • Gửi bài bằng cách Comment bên dưới. Sau khi hết hạn thời gian gửi bài học viên VIP sẽ được tham khảo đáp án

THAM KHẢO

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
12:33 - 02/01/2013 9 Xem chi tiết
12:16 - 01/01/2013 8 Xem chi tiết
07:43 - 02/01/2013 8 Xem chi tiết
02:39 - 31/12/2012 7 Xem chi tiết
Thành viên thường
14:30 - 31/12/2012 10 Xem chi tiết
05:46 - 04/01/2013 10 Xem chi tiết
01:37 - 03/01/2013 9 Xem chi tiết
04:11 - 31/12/2012 9 Xem chi tiết
13:34 - 01/01/2013 9 Xem chi tiết
03:32 - 04/01/2013 8 Xem chi tiết
07:21 - 04/01/2013 8 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 30/12/2012 | Lần xem: 2025 | Thành viên dự thi: 11