Mô tả qua tranh: Bài 65

Từ gợi ý: receive/ lucky money

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  receive/ lucky money sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

THAM KHẢO

Tham khảo 1 số câu có từ " Receive", " Lucky"

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
11:55 - 06/01/2013 9 Xem chi tiết
11:08 - 08/01/2013 3 Xem chi tiết
13:15 - 08/01/2013 1 Xem chi tiết
Thành viên thường
02:18 - 08/01/2013 10 Xem chi tiết
08:34 - 07/01/2013 10 Xem chi tiết
14:11 - 09/01/2013 10 Xem chi tiết
08:01 - 07/01/2013 10 Xem chi tiết
12:36 - 08/01/2013 9 Xem chi tiết
04:05 - 07/01/2013 9 Xem chi tiết
07:03 - 07/01/2013 5 Xem chi tiết
12:36 - 06/01/2013 0 Xem chi tiết
11:29 - 06/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 05/01/2013 | Lần xem: 2184 | Thành viên dự thi: 12