Mô tả qua tranh: Bài 66

Từ gợi ý: Teach/homework

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  Teach/homework sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

THAM KHẢO

Tham khảo các mẫu câu liên quan đến "Teach" và " homework"

Đăng ký thành viên VIP

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
00:58 - 11/01/2013 10 Xem chi tiết
15:57 - 14/01/2013 10 Xem chi tiết
02:00 - 11/01/2013 9 Xem chi tiết
03:32 - 13/01/2013 9 Xem chi tiết
14:05 - 11/01/2013 8 Xem chi tiết
Thành viên thường
13:38 - 12/01/2013 10 Xem chi tiết
05:23 - 11/01/2013 10 Xem chi tiết
05:26 - 12/01/2013 10 Xem chi tiết
01:09 - 11/01/2013 10 Xem chi tiết
01:08 - 11/01/2013 10 Xem chi tiết
12:35 - 14/01/2013 9 Xem chi tiết
04:46 - 14/01/2013 9 Xem chi tiết
13:34 - 12/01/2013 8 Xem chi tiết
12:59 - 11/01/2013 8 Xem chi tiết
02:44 - 11/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 11/01/2013 | Lần xem: 2279 | Thành viên dự thi: 15