Dịch Việt Anh: Bài 48

Dịch Anh Việt Bài 48

Mua dây lưng cho cha làm quà.

Jack: Tôi đang tìm dây lưng bằng da cho cha tôi.

Người bán hàng: Bạn có biết ông ấy mang số mấy không?

Jack: Tôi nghĩ là sô 11

Người bán hàng: Bạn thích màu gì?

Jack: Màu đen, nếu như bạn có.

Người bán hàng: Được rồi. Để tôi xem...một dây lưng mà đen số 11. Ồ vâng, đây rồi

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm
  • Gửi bài bằng cách Comment bên dưới. Sau khi hết hạn thời gian gửi bài học viên VIP sẽ được tham khảo đáp án

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
10:33 - 16/01/2013 7 Xem chi tiết
05:38 - 17/01/2013 5 Xem chi tiết
11:14 - 16/01/2013 5 Xem chi tiết
Thành viên thường
14:48 - 16/01/2013 9 Xem chi tiết
04:08 - 18/01/2013 9 Xem chi tiết
02:17 - 16/01/2013 7 Xem chi tiết
01:09 - 16/01/2013 7 Xem chi tiết
09:51 - 17/01/2013 6 Xem chi tiết
03:52 - 17/01/2013 6 Xem chi tiết
03:50 - 16/01/2013 5 Xem chi tiết
16:16 - 17/01/2013 5 Xem chi tiết
16:09 - 17/01/2013 0 Xem chi tiết
08:00 - 16/01/2013 0 Xem chi tiết
07:31 - 18/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 15/01/2013 | Lần xem: 2148 | Thành viên dự thi: 14