Mô tả qua tranh: Bài 67

Từ gợi ý: take/ exam

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  take/ exam sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

THAM KHẢO

When will you take the exam?
Chừng nào bạn thi vậy?

She need not take the exam.
Cô ấy không cần phải tham gia kỳ thi.

When will you take an English exam?
Khi nào bạn sẽ làm bài kiểm tra tiếng Anh?

I 'm about to take the final exam.
Tôi sắp thi học kỳ rồi.

Are you going to take the exam?
Bạn gần thi chưa?

Sorry, I have to take the exam.
Xin lỗi, tôi phải đi thi.

I 'm going to take the university entrance exam.
Tôi sắp thi đại học.

I 'm going to take the university entrance exam tomorrow.
Ngày mai tôi sẽ phải thi đại học.

She decided to take a crack at the entrance exam.
Cô ấy quyết định thi thử kỳ thi tuyển sinh.

You can take the exam at intermediate or advanced level.
Bạn có thể tham gia kì thi trình độ trung cấp hoặc cao cấp.

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
23:34 - 17/01/2013 10 Xem chi tiết
06:05 - 17/01/2013 9 Xem chi tiết
Thành viên thường
17:57 - 17/01/2013 10 Xem chi tiết
16:03 - 17/01/2013 10 Xem chi tiết
01:36 - 16/01/2013 10 Xem chi tiết
14:55 - 16/01/2013 9 Xem chi tiết
01:21 - 16/01/2013 9 Xem chi tiết
00:47 - 16/01/2013 8 Xem chi tiết
03:46 - 16/01/2013 8 Xem chi tiết
04:09 - 18/01/2013 5 Xem chi tiết
14:23 - 17/01/2013 4 Xem chi tiết
16:07 - 16/01/2013 0 Xem chi tiết
15:34 - 17/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 15/01/2013 | Lần xem: 2313 | Thành viên dự thi: 13