Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 39

Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) một một đoạn văn ngắn để miêu tả bức tranh đó.

Tiêu chí chấm điểm:

+ Viết câu đúng ngữ pháp, cách đặt câu hay

+ Mô tả chi tiết bức tranh

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
13:42 - 22/01/2013 9 Xem chi tiết
09:23 - 23/01/2013 7 Xem chi tiết
Thành viên thường
12:33 - 22/01/2013 6 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 21/01/2013 | Lần xem: 5329 | Thành viên dự thi: 3