Viết luận: Chủ đề 31

Topic 31: What you hope to achieve in adult life.


Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Gửi bài bằng cách comment ở TOPIC này
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
03:44 - 25/01/2013 0 Xem chi tiết
Thành viên thường
07:22 - 24/01/2013 0 Xem chi tiết
14:57 - 22/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 21/01/2013 | Lần xem: 7426 | Thành viên dự thi: 3