Dịch Việt Anh: Bài 49

Dịch Việt Anh: Bài 49

Thẻ chứng minh nhân dân là gì?

A: Xin chào, tôi muốn mở một tài khoản trong ngân hàng của bạn.

B: Bạn có thể chỉ cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân của bạn không?

A: Thẻ chứng minh nhân dân là gì vậy?

B: Thẻ chứng minh nhân dân cho biết đặc điểm nhận dạng bạn. Nó thường có một bức ảnh trên đó. Một bằng lái xe, một giấy thông hành và một thẻ nhân viên hoặc thẻ học sinh là các loại thẻ chứng minh nhân dân phổ biến nhất. Bạn cần một thẻ chứng minh nhân dân để mở một tài khoản.

A: Cảm ơn bạn đã cho tôi biết về điều này. Tôi là sinh viên nước ngoài và tôi chưa có thẻ sinh viên. Nhưng tôi có giấy thông hành ở đây.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt đượcthời gian gửi bài.
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm
  • Gửi bài bằng cách Comment bên dưới. Sau khi hết hạn thời gian gửi bài học viên VIP sẽ được tham khảo đáp án

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
08:34 - 28/01/2013 0 Xem chi tiết
02:48 - 25/01/2013 0 Xem chi tiết
06:54 - 25/01/2013 0 Xem chi tiết
01:29 - 24/01/2013 0 Xem chi tiết
Thành viên thường
12:34 - 24/01/2013 0 Xem chi tiết
06:37 - 24/01/2013 0 Xem chi tiết
15:27 - 27/01/2013 0 Xem chi tiết
07:21 - 24/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 23/01/2013 | Lần xem: 7307 | Thành viên dự thi: 8