Mô tả qua tranh: Bài 69

Từ gợi ý: marry/ romantic

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  marry/ romantic sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
07:21 - 01/02/2013 0 Xem chi tiết
10:46 - 31/01/2013 0 Xem chi tiết
01:33 - 30/01/2013 0 Xem chi tiết
02:29 - 31/01/2013 0 Xem chi tiết
Thành viên thường
08:43 - 31/01/2013 0 Xem chi tiết
13:35 - 30/01/2013 0 Xem chi tiết
14:44 - 02/02/2013 0 Xem chi tiết
06:51 - 31/01/2013 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 29/01/2013 | Lần xem: 10863 | Thành viên dự thi: 8