Mô tả qua tranh: Bài 5

Từ gợi ý: The boy/homework

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh.

Hướng dẫn gửi bài và chấm bài

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Thành viên gửi bài bằng cách gửi comment bên dưới
  • Chỉ có Thành viên VIP mới được giáo viên chấm điểm

Thành viên dự thi Ngày dự thi Điểm Xem chi tiết
Thành viên VIP
07:35 - 14/06/2012 10 Xem chi tiết
13:56 - 09/06/2012 9 Xem chi tiết
Thành viên thường
14:00 - 09/06/2012 10 Xem chi tiết
14:21 - 10/06/2012 10 Xem chi tiết
11:04 - 14/06/2012 5 Xem chi tiết
02:58 - 13/06/2012 0 Xem chi tiết
07:46 - 10/06/2012 0 Xem chi tiết

Đã hết thời gian nhận bài dự thi
Ngày bắt đầu: 09/06/2012 | Lần xem: 2719 | Thành viên dự thi: 7