Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ C-Đề 006


Thời gian: 40 Phút
Số câu hỏi: 20 câu hỏi
Số lần thực hiện test: 131 lần
Miễn phí
Thành viên Trả lời Điểm Ngày làm bài Thời gian
Nguyễn Trà My 20/20 10 06:49 - 20/04/2014 00:01:01
Đỗ thị trang 19/20 10 09:56 - 30/07/2016 00:01:57
nguyễn thị ánh diễm 18/20 9 00:40 - 23/05/2014 00:05:49
Nông Khánh Lâm 17/20 9 07:55 - 27/01/2013 00:05:16
To Duy Hieu 14/20 7 09:28 - 29/08/2016 00:20:15
Lê Quyên 13/20 7 00:29 - 31/10/2015 00:06:43
le nhu thai son 13/20 7 14:18 - 06/01/2013 00:06:46
xitrum nguyễn 12/20 6 14:30 - 11/10/2012 00:04:51
Thai Trong Nghia 12/20 6 13:56 - 22/04/2013 00:32:11
Dao Van Nghe 11/20 6 09:47 - 28/04/2016 00:07:39


Gửi ý kiến của bạn

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký