870 TOEIC Questions: Đề số 2


Thời gian: 15 Phút
Số câu hỏi: 15 câu hỏi
Số lần thực hiện test: 178 lần
Miễn phí
Thành viên Trả lời Điểm Ngày làm bài Thời gian
Huyền 15/15 10 15:27 - 01/06/2018 00:00:23
hoangthi 15/15 10 15:42 - 19/07/2014 00:00:29
Nguyễn Trà My 14/15 9 12:49 - 14/04/2014 00:00:46
Duong phuong thuy 11/15 7 08:49 - 13/10/2017 00:14:05
Dang Thi Thu Hang 10/15 7 08:57 - 26/08/2016 00:05:54
huong phuong trinh 9/15 6 04:35 - 17/05/2015 00:08:51
Nguyễn Khánh Huyền 8/15 5 09:01 - 15/07/2017 00:03:11
Nguyen Thi Loan 8/15 5 04:19 - 20/11/2013 00:07:34
Phạm Thị Vân Anh 8/15 5 15:04 - 06/03/2017 00:07:49
le thi chinh 8/15 5 09:26 - 16/08/2015 00:08:30


Gửi ý kiến của bạn

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký