Chương trình giới thiệu đăng ký

Chương trình giới thiệu thành viên

Với phương châm " Thêm bạn mới, cùng nhau học tiếng Anh", TiengAnhViP.com khuyến khích các thành viên tham gia giới thiệu với bạn bè của mình cùng đăng ký. Với mỗi user bạn giới thiệu, bạn sẽ được các lợi ích sau:

Lợi ích:

1. Được tặng 10 GOLD miễn phí vào tài khoản

- Càng giới thiệu được nhiều người đăng ký, số GOLD trong tài khoản của bạn càng tăng lên

VD: bạn giới thiệu được 10 người ( GOLD= 10 x10= 100 GOLD--> Tương đương bạn đã có 100 ngày là thành viên VIP)

2. Mặc định thành viên giới thiệu sẽ là bạn bè của mình.

3. Theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng BQT sẽ thống kê các thành viên giới thiệu nhiều nhất, BQT sẽ có những phần thưởng động viên kích lệ.

Bạn có thể xem thống kê bảng TOP giới thiệu tại đây:

Cách giới thiệu

1.Sau khi đăng nhập--> bạn vào Trang Cá nhân--> vào phần Giới thiệu ( xem hình bên dưới)

 

2. Copy link và gửi cho bạn bè đăng ký theo link giới thiệu của bạn

- Bạn có thể gửi link lên Facebook, gửi qua tin nhắn YM hay post link lên các Diễn đàn....