Học online

Dịch Anh Việt (dễ) Photo

Trong chuyên mục này, học viên sẽ tham gia Luyện dịch Anh Việt- Nâng cao kỹ năng dịch các bài từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt ( mức độ dễ)

Dịch Việt Anh (dễ) Photo

Trong chuyên mục này, học viên sẽ tham gia Luyện dịch Anh Việt- Nâng cao kỹ năng dịch các bài từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

Mô tả qua Tranh Photo

Chuyên mục này sẽ giúp học viên: Rèn luyện kỹ năng viết và cảm nhận tiếng Anh thông qua mô tả bức tranh. Học viên sẽ căn cứ vào bức tranh + từ gợi ý và đặt câu.

Mô tả qua tranh ( Free style) Photo

Qua bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.

Viết luận Tiếng Anh ( Dễ) Photo

Trong chuyên mục này, học viên sẽ tham gia Viết luận Tiếng Anh, có giáo viên chấm điểm. Mục tiêu là nâng cao kỹ năng viết Tiếng anh, tăng khả năng tư duy bằng Tiếng Anh...

Nghe Và Viết Lại Photo

Chuyên mục này sẽ giúp học viên rèn luyện kỹ năng nghe bằng cách: Nghe và Viết lại những gì mình nghe được. Giáo viên sẽ chấm điểm và nhận xét.

Bài tập Viết lại câu Photo

Trong chuyên mục này, bạn sẽ rèn luyện kỹ năng Viết Tiếng Anh, dạng bài tâp "Viết lại câu sao cho ý nghĩa không thay đổi so với câu cho trước."
Đây là dạng bài tổng hợp kiểm tra cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp. Bài tập có thể ở dạng trắc nghiệm đa lựa chọn hoặc tự luận.

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh Photo

Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh
Ở dạng bài này chúng ta  sắp xếp các từ cho sẵn và thêm các từ cần thiết để tạo thành câu hoàn chỉnh.
- Chú ý phải đủ số từ được cho ở đề bài.
- Chú ý dấu câu được cho để xác định câu trần thuật hay câu nghi vấn để có cách sắp xếp phù hợp.