Cách dùng Tiếng Anh

Sự khác biệt giữa “the uk” và “england”
đăng bởi admin, ngày 15/05/2012, 4767 lượt xem
Thỉnh thoảng, từ England bị sử dụng sai để nói tới toàn bộ the United Kingdom, toàn thể hòn đảo Great Britain (hoặc Britain), hay thực ra là British Isles. Cách gọi...
Sự khác nhau giữa Think of và Think about
đăng bởi admin, ngày 15/05/2012, 5548 lượt xem
Tôi muốn biết sự khác nhau giữa 'think of' và 'think about'. Chúng ta cần phải nhìn xem từ nào phù hợp nhất khi đi với Think of và Think about.Về cơ...
Sự khác nhau giữa Solve và Resolve
đăng bởi admin, ngày 15/05/2012, 2633 lượt xem
Trong nhiều ngữ cảnh hai từ này gần như đồng nghĩa. Nói một cách khác chúng có nghĩa tương tự như nhau vì thế đôi khi có thể dùng thay đổi, khi...
Sự khác biệt giữa actually và in fact
đăng bởi admin, ngày 15/05/2012, 2693 lượt xem
Actually và in fact có nghĩa khá giống nhau có hơi khác nhau đôi chút về cách sử dụng Cả actually và in fact đều có thể được dùng để miêu tả thêm hay cải chính một...
Khác biệt giữa 'soon' và 'when' là gì?
đăng bởi admin, ngày 15/05/2012, 2005 lượt xem
cả hai từ này đều được dùng để chỉ thời gian. 'When' được dùng để hỏi về thời gian, khi nào một sự việc nào đó xảy ra. Lấy ví dụ: When does the train leave? Khi nào...
Phân biệt Farthest và Furthest
đăng bởi admin, ngày 15/05/2012, 3621 lượt xem
- Farthest và furthest đều ám chỉ tới distance (khoảng cách), nhưng sự khác biệt giữa chúng nằm ở cách sử dụng. Farthest nói về khoảng cách vật lý, và furthest ở một...
Phân biệt 'is about to' và 'is going to'
đăng bởi admin, ngày 15/05/2012, 4133 lượt xem
Is about to/is going to: Cả hai diễn tả một chuyện sắp sửa xảy ra nhưng Be about to: diễn tả một chuyện sắp sửa xảy ra trong tương lai gần hơn (very soon). -...
Phân biệt like và as
đăng bởi admin, ngày 15/05/2012, 4192 lượt xem
Tiếng Việt có từ «như» có thể dịch làm as hay like. Like: là một giới từ (preposition) nên theo sau like thường là một danh từ hay một đại danh từ, hay một phrase...
Phân biệt take và get
đăng bởi admin, ngày 15/05/2012, 4368 lượt xem
Ðộng từ get và take là hai động từ có nhiều nghĩa (trên 30 nghĩa, tùy tự điển lớn hay nhỏ) và có khá nhiều trường hợp dùng như idioms (Get lost!=Cút đi cho khuất...
Phân biệt sự khác nhau giữa JOB và WORK
đăng bởi admin, ngày 16/05/2012, 3635 lượt xem
Trước hết, về mặt ngữ pháp, "work "vừa là một động từ lại vừa là một danh từ, trong khi "job" chỉ là danh từ thôi. Giờ chúng ta sẽ nói tới nghĩa của các từ này. ...