Ngữ pháp cơ bản

Bài 1: Mạo từ
đăng bởi admin, ngày 26/03/2012, 27287 lượt xem
MẠO TỪ (Articles) 1 Định nghĩa: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng "the"...
Bài 2: Tính từ
đăng bởi admin, ngày 26/03/2012, 7268 lượt xem
TÍNH TỪ (Adjectives) 1. Định nghĩa: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện 2. Phân loại...
Bài 3: So sánh
đăng bởi admin, ngày 26/03/2012, 5105 lượt xem
SO SÁNH (Comparisons) 1. So sánh ngang/bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm "as" vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS ...
Bài 4: Trạng từ - phó từ
đăng bởi admin, ngày 26/03/2012, 4067 lượt xem
TRẠNG TỪ (PHÓ TỪ) (Adverbs) 1. Định nghĩa: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ. 2. Phân loại trạng từ. Trạng...
Bài 5: Giới từ
đăng bởi admin, ngày 26/03/2012, 5513 lượt xem
GIỚI TỪ (Prepositions) 1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ...
Bài 6: Tỉnh Lược - Rút gọn
đăng bởi admin, ngày 26/03/2012, 4297 lượt xem
TỈNH LƯỢC (Astractions) Trong các hội thoại thường ngày, các trợ động từ thường được tỉnh lược. Nhưng trong văn viết, việc dung tỉnh lược nên được hạn chế. ...
Bài 7: IRREGULAR VEBS (Bảng Động từ bất quy tắc)
đăng bởi admin, ngày 26/03/2012, 8013 lượt xem
Động từ bất quy tắc IRREGULAR VEBS (Bảng Động từ bất quy tắc) abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại arise arose arisen phát...
Bài 8: Thán Từ
đăng bởi admin, ngày 26/03/2012, 3244 lượt xem
THÁN TỪ (Interjections) 1. Định nghĩa : Thán từ là một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc động hay một biểu lộ mạnh mẽ nào đó và...
Bài 9: Liên Từ
đăng bởi admin, ngày 27/03/2012, 13753 lượt xem
LIÊN TỪ (Conjunctions) 1. Định nghĩa: Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề. 2. Phân loại: Liên từ được chia làm hai loại chính: a....
Bài 10: Phân động từ - động tính từ
đăng bởi admin, ngày 27/03/2012, 3534 lượt xem
PHÂN ĐỘNG TỪ (ĐỘNG TÍNH TỪ) (Participles) 1. Định nghĩa: Phân động từ là từ do động từ tạo ra và nó có đặc tính như một tính từ. 2. Các dạng của Phân động...