Nh?ng cu tr?c nghi?m ki?m tra trnh ?? pht m lun lm b?n ?au ??u, ?ng khng? Xin gi?i thi?u m?t vi tuy?t chiu ?? b?n ???ng ??u v?i d?ng ki?m tra tr?c nghi?m ny.

1. Hy t? mnh pht m

Khi ki?m tra, t?t nhin chng ta khng ???c php mang t? ?i?n vo r?i. Do v?y, hy t? pht m th? xem nh. Khng ch?ng b?ng ki?n th?c b?n h?c ???c trn l?p, c?ng v?i k? n?ng ni ???c rn luy?n th??ng xuyn c?a b?n, d?n d?n, b?n s? pht hi?n ra t? no pht m khc v?i nh?ng t? cn l?i ngay.

Ring v? ph?n m nh?n, c? g?ng nh? l?i cch pht m trong b?ng, ho?c cch pht m c?a th?y c, sau ? t? mnh d?a vo cch ??c ?y m ch?n l?a ?p n.

T? l? thnh cng khi p d?ng ph??ng php ny l 40%.

2. Lun l?ng nghe th?t k? cch pht m c?a th?y c, b?n b v trn b?ng ct-st

L?ng nghe cch pht m c?a c?a th?y c, c? g?ng kh?c ghi l?i trong ??u th trnh ?? ni c?a b?n s? ???c nng ln ?ng k?. Ch?a h?t, n?u ch cch pht m c?a b?n b, b?n s? th?y h? c cch pht m khc mnh, t? ? b?n s? c thm kinh nghi?m ?? kh?c ph?c nh??c ?i?m.

Trn cc t? ?i?n ?i?n t?, cc ph?n m?m ti?ng Anh trn net, ho?c b?ng ct-st lun c ph?n pht m, hy nghe ?i nghe l?i cc t? c cng m?t m nh?n, ho?c gi?ng nhau ? nguyn m,ph? m, b?n s? phn lo?i ???c d?ng t?.

Th?c hi?n ph??ng php ny, hi?u qu? l 60%.


3. ?i t? khi qut ??n c? th?

Tr??c h?t b?n hy phn lo?i cc cch ??c nguyn m, ph? m khc nhau. V d?, ??c nguyn m tr??c, sau ? tm t? c nguyn m ?y ??c l?o nhi?u l?n. Nh? th??ng xuyn so snh v phn bi?t cc nguyn m g?n gi?ng nhau th??ng lm b?n l?n l?n.

B?n khng c?n thi?t ph?i c m?t ch?t gi?ng thin ph nh? ng??i b?n x?,ch? c?n b?n phn bi?t ???c cc cch ??c nguyn m, ph? m th t? l? ??t ?i?m cao l 80% r?i.

4. Th??ng xuyn tra t? ?i?n

Sau m?i t? v?ng b?n v?a h?c, hy tra t? ?i?n v ghi l?i cch pht m c?a n. H?c t? v?ng v h?c lun c? ph?n pht m, ?i?u ny s? gip b?n ?ng k? trong vi?c nng cao trnh ?? ni v v?n t? v?ng c?a mnh.

Cn n?u b?n h?c khng v? Khng sao. Khi pht m lo?i t? ?, hy lin t??ng t?i m?t t? lo?i c cch pht m t??ng t? lm chu?n ho?c nh? t?i m?u k t? pht m.

B?n c th? t? ??t tn cho m?u k t? ? ?? d? nh?. V d?: u ch?u, e b??m, e ng??c, I di Nh? v?y, b?n s? d? thu?c bi h?n.

Hi?u qu? l 70% ??y nh!

5. Dng bi?n php lo?i tr?

Ngay c? khi tra t? ?i?n ho?c ki?m tra, bi?n php lo?i tr? c?ng gip b?n ti?t ki?m ???c c? kh?i th?i gian ??y.V d?, b?n pht hi?n ra trong 4 ?p n, c m?t t? pht m khc hai t? kia th cn ch?n ch? g n?a, ?nh vo t? duy nh?t ?y no. B?n khng c?n xt t? th? t? n?a, ?ng khng? V n?u tra t? ?i?n th tr??c h?t hy tra t? m b?n c?m th?y nghi ng? tr??c ?.

N?u s? nghi ng? c?a b?n l chnh xc th b?n khng c?n ph?i tra ba t? cn l?i. N?u nghi ng? c?a b?n l sai th ti?p t?c v?i ?p n trong di?n tnh nghi th? 2, c? nh? v?y, d?n d?n b?n s? c ???c ?p n ?ng.

K?t qu? thu ???c kh? quan l?m ??y, 65% c?.

K?t h?p c? n?m ph??ng php cn l?i, tin r?ng kh? n?ng phn bi?t t? c?ng nh? d?u nh?n c?a cc b?n s? l 100% ??y. p d?ng th? xem!


Ý kiến của bạn

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
doquangngockt09
đăng lúc 08:40 - 16/01/2013

thank m?i ng??i

  0
  0
roseinharvard
đăng lúc 05:04 - 21/11/2012

like

  0
  0
nhanknan
đăng lúc 09:28 - 06/11/2012

ko biet the nao ?

  0
  0
huyensonla_kt
đăng lúc 11:07 - 29/10/2012

hihihi hay nhi

  0
  0
duong2000
đăng lúc 09:43 - 05/08/2012

oh my god

  0
  0
truyenk43
đăng lúc 11:31 - 09/01/2013

very good

  0
  0