Tiếng anh giao tiếp: Bài 1

( Click vào play để xem )

Dialogue1: What are you doing?
I'm reading
Are you reading a comedy?
No, I'm not
Are you reading a romance?
No, I'm not
Are you reading an adventure?
No, I'm not
Are you reading a tragedy?
No,I'm not"
Are you reading a science fiction story?
No,I'm not"
What are you reading?
I'm reading a cookbook.

Dialogue2

I walked home
You cleaned the store
We played at the park
We talked at the coffee shop
They jumped into the river
"She studied at school"
He cooked at the restaurant
"What did you do yesterday?"
What did you do yesterday?
"I walked home"
What did you do yesterday?
"I cleaned the store."
What did he do yesterday?
"He cooked in the restaurant"
"What did she do yesterday?"
"She studied at school"
What did you do yesterday? "We played at the park."
What did you do yesterday?
We talked at the coffee shop.
What did they do yesterday?
"They jumped into the river"
Did you walk to the store?
No, I didn’t
Did he cook at the restaurant?
Yes, he did
Did she play at school?
No, she didn’t
Did you play at the park?
Yes, we did
Did you walk to the coffee shop?
"No, we didn’t"
Did they jump into the river?
"Yes , they did."
Did you lock the door?
Yes, I did
When did he walk to school?
He walked to school at 8 o’clock
When did you cook dinner?
I cooked dinner at 6 o’clock
"When did you clean you room?"
I cleaned my room last week
When did he wash his car?
He washed his car yesterday.
"When did she type the report?"
She typed it last night
When did you graduate?
We graduated last Friday

Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây

Download bài học


Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
hanhspc
đăng lúc 06:01 - 04/01/2015

Tôi đăng ký thành viên Vip rồi nhưng không biết tìm link download, xin hướng dẫn giúp.

  0
  1
francisquan
đăng lúc 01:20 - 28/10/2012

 bài học rất hay,

  0
  0
Mr.minh8x
đăng lúc 11:11 - 20/09/2012

ọk

 

  0
  0
vuhau
đăng lúc 09:09 - 10/08/2012

thanks!

 

  0
  1
pro_english
đăng lúc 01:49 - 23/07/2012

Bên Tab " Bài học" có link mà

  0
  0
daicachop
đăng lúc 08:21 - 14/07/2012

Tôi ko nhìn thầy đường link tải về

  0
  0
kieunophaithe
đăng lúc 08:34 - 28/05/2012

Admin đã cập nhật rồi đó bạn !

  0
  0
heartsnows
đăng lúc 02:25 - 22/04/2012
ko có bài dich sao mà học dc từ vựng admin ?
  0
  0
tatuan6789
đăng lúc 05:28 - 02/10/2012

tôi cũng đâu thấy đường link để download đâu

 

  0
  0