Tiếng anh giao tiếp: Bài 4

( Click vào play để xem )

Nội dung dành cho Thành viên VIP

What did you do today John?

I went to the library and I read some books
What did you read?
I read about dinosaurs
Did you eat lunch?
"Yes, I did"
What did you eat?
I ate pizza
Was it good?
"Yes, it was"
I am going to go home tomorrow
"I am going home tomorrow"
You are going to go to school next week
You are going to school next week.
He is going to go to the store tonight
He is going to store tonight
She is going to go to work tomorrow
She is going to work tomorrow
"John is going to go to the park this afternoon."
John is going to the park this afternoon
Mary is going to go to the mall this evening
We are going to go to Paris next month
We are going to Paris next month
You are going to go to New York next Monday
You are going to New York next Monday
They are going to go to the restaurant on Saturday
They are going to the restaurant on Saturday
What are you going to do next week?
I’m going to school
What are you going to do next month?
We’re going to Paris
What are you going to do next Monday?
I’m going to New York
What are they going to do Saturday?
They’re going to the restaurant
What is he going to do tonight?
He’s going to store
What is she going to do tomorrow?
"She’s going to work."
What is John going to do this evening?
He’s going to the park
What is Mary going to do this morning?
She’s going to the mall
When are you going to swim?
I’m going to swim this afternoon.
"When are you going to go?"
We’re going to go this evening.
When are they going to work?
They’re going to work Tuesday evening
When is he going to play tennis?
"He’s going to play tennis tonight"
When is she going to sing?
She’s going to sing Saturday
"When is John going home?"
"John’s going home next month"
When is Mary us going to come?
Mary’s going to come next year
Are you going to eat?
Yes, I am
Is he going to swim?
No, he isn’t
Is she going to come?
"Yes, she is"
Is John going to sing?
"No, he isn’t"
Is Mary going to play tennis?
Yes, she is
Are you going to work?
No, we aren’t

Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây

( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download)

Đăng ký thành viên VIP


Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
ngohoai08qt
đăng lúc 02:09 - 02/09/2012

m da dk thanh vien vip r sao k download dc bai hoc vay, chi download duy nhat dc bai so 1 thoi

  0
  0