Phân biệt like và as

Tiếng Việt có từ «như» có thể dịch làm as hay like.

Like: là một giới từ (preposition) nên theo sau like thường là một danh từ hay một đại danh từ, hay một phrase dùng làm túc từ.


- He’s very like his father.


- My sister looks like me.


- He talks like me.


- He fought like a tiger=He fought as a tiger does.
(Anh ta chiến đấu như hổ)

As: là một conjunction (liên từ) nên theo sau thường là một clause (mệnh đề).


- Nobody knows her as I do=không ai biết rõ cô ấy bằng tôi.


- He talks like me, but he doesn’t think as I do=Anh ấy nói như tôi nhưng không suy nghĩ như tôi.


* Nhưng as cũng có thể làm preposition chỉ một tư cách hay nhiệm vụ:

I’m speaking to you as a father=Tôi nói với anh với tư cách là người cha.

* As thường dùng với such as khi nêu lên thí dụ.

(theo http://www.voanews.com)Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
congnguyenthanh2000
đăng lúc 07:43 - 22/07/2013

Tiếng Việt có từ «như» có thể dịch làm as

  0
  1
tu anh
đăng lúc 09:55 - 23/12/2012

rat de hieu

 

  1
  0