Tiếng anh giao tiếp: Bài 13

( Click vào play để xem )

Nội dung dành cho Thành viên VIP

Hello?
Good morning. Is Albert there?
This is Al
Al, this is Bob
What are you doing?
Bob, I’m sleeping
What time is it?
It’s 8 am
It’s time to rise and shine
Huh, Oh no. I’ll be late for work
No, no, no. Today’s Saturday
...You don’t have to work today
Oh, Saturday.
...That’s right. No work today. How it’s good
Hey, are you free today?
Oh, today is Saturday.
...Yeah, I’m free
Would you like to do something together today?
Oh, That sounds good
...What do you want to do?
I don’t know
...What do you want to do?
Well, I don’t know, either
Why don’t you come to my house?
...And we’ll think of something
Ok. I’ll be there in about an hour
OK. See you later
“See you, Al”

Bạn có thể download Script+ LỜI DỊCH tại đây

( Đăng ký Thành viên VIP để có thể nhìn thấy link download)

Đăng ký thành viên VIP


Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký