Luyện nghe VOA- Bài số 1

( Click vào play để nghe )

Các bạn hay nghe và làm bài tập điền từ. Hãy nghe đi nghe lại một vài lần và điền thật chính xác nhe !

This is the VOA Special English Education Report.

  is the Thanksgiving holiday in the United States. Americans gather with family and friends to share a meal. Some celebrate the holiday by telling what they are most for.

  This holiday , a group of student-athletes in Woodburn, Oregon, has its community something to be thankful for.
  The Woodburn High School boys soccer team has reached the state soccer playoffs for straight seasons. But the Bulldogs had never won the state championship -- until this year.Their victory on Saturday also a win for their mostly Hispanic hometown.
  Writer Steve Wilson spent a year the successes and problems of the team. He wrote a book “The Boys from Little Mexico: A Season Chasing the American Dream.” It tells about a community struggling with such as immigration and changes.

  Migrant farm from Mexico started to Woodburn, Oregon about fifty years ago. Many of the workers stayed and made the town their home. So the town became as "Little Mexico."

 Steve Wilson thinks the Woodburn boys soccer team’s continued hard work and to win the state championship is similar their cultural experiences.

  many Mexican-Americans, the boys on the Woodburn team faced major . They include poverty, a language and immigration issues. Mr. Wilson wondered if those challenges were preventing the team reaching its goal of winning a state championship. So he to follow the team for an entire season. He got to know the players, coaches and .

  One of the he writes about in the book is Martin Maldonado-Cortez. Martin says he and the other boys on the team knew that Woodburn had a bad .

  The town has a of only twenty-two thousand people. But it faces many of the same problems in large cities. These include gang and illegal drugs. He says when the team went to play other schools the people did not act toward them.

  Martin says his coaches told him to pride in his culture. They told him to an effort to be successful in life -- and not just on the field.


  And that’s the VOA Special English Education Report. Our programs are online with transcripts and MP3 files at voaspecialenglish.com. And you can find us on Twitter, Facebook and YouTube at VOA Learning English. I'm Steve Ember.


Login để trả lời

Và sau đây là một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong bài:

- Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

Đối với những mệnh đề phụ người ta có thể loại bỏ đại từ quan hệ trong một số trường hợp sau:

Trước một mệnh đề phụ mà cấu trúc động từ ở thời bị động.

Ex: The wallet sold (which is sold) at the supermarket nearby is a faked one.

Trước một mệnh đề phụ mà sau nó là một ngữ giới từ.

Ex: The beaker (that is) on the counter contains a solution.

+ Trước một cấu trúc động từ ở thể chủ động hoặc tiếp diễn

Ex: The travelers taking (= who take) this bus on a daily basis buy their ticket in booking.
The man standing (that was standing) there was my friend. 

Tóm lại, trong bài này, ta cần chú ý 
Tùy vào dạng thức chủ động (active) thì động từ biến thành dạng V-ing, nếu động từ ở dạng thức bị động (passive) thì biến thành V-ed/ past participle.(P II)

Ví dụ, trong từ điền thứ 9 (called), chúng ta cần sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn ở dạng bị động 

start + V-ing : bắt đầu làm gì
“Start” cũng có thể đi với “to V”
spend + thời gian+ V-ing: dành thời gian làm gì
similar + to st : Tương tự cái gì
decide + to V: quyết định làm gì
make effort to V = try to V: cố gắng làm gìBình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
annblink
đăng lúc 07:21 - 16/08/2018

24/30 khởi đầu thuận lợi

 

  0
  0
annblink
đăng lúc 07:21 - 16/08/2018

24/30 khởi đầu thuận lợi

 

  0
  0
Trần Phương Thảo
đăng lúc 19:37 - 06/08/2018

21/30 :v mặc dù không tốt lắm nhưng sẽ cố gắng hơn !

  0
  0
annblink
đăng lúc 07:16 - 16/07/2018

17/30 Hwaiting

 

  0
  0
annblink
đăng lúc 07:16 - 16/07/2018

17/30 Hwaiting

 

  0
  0
dinhnghi25111986
đăng lúc 00:38 - 21/06/2018

13/30 cố gắng hơn

 

  0
  0
Trần Văn Minh Nhật
đăng lúc 18:19 - 10/06/2018

cho hỏi đáp án ở đâu ạ ? thanks

 

  0
  0
RubyNgoc
đăng lúc 21:33 - 03/07/2018

Click vào ô "Trả lời" ở cuối đoạn. 

 

  0
  0
tieuthu299
đăng lúc 07:40 - 30/05/2018

dù chỉ được 15/30 nhưng cảm thấy rất vui vì đã tìm ra được một trang luyện nghe tiếng anh hay như vậy. thanks so much!

  2
  0
đăng lúc 20:09 - 21/05/2018

good method for improving listening skill

  0
  0