Luyện nghe trình độ A: Bài 2

( Click vào play để nghe )

Các thành viên nghe và làm bài tập điền từ:

Bài 2: Một ngày vui vẻ ( A fun day)

Girl: Dad, I'm bored. Can I go to a (1)?

Dad: A movie today? Well, I don't know. Here, let me have a look at the newspaper. Okay. Ah, here, some movies which start in the afternoon at 2:45. Well, should we take momy with us?

Girl: Yeah.

Dad: Okay, we have to wait for mommy because she's at a (2) right now.

Girl: Okay.

Dad: Alright. And what should we do (3) we go see the movie?

Girl: Umm . . . go on a little walk.

Dad: Go on a walk. Where would you like to go on a walk to? Would you like to go (4) to the beach or through the park?

Girl: To the beach.

Dad: Well. Well that sounds great. And then maybe we can go out to eat tonight. Does that sound (5)?

Girl: Yeah [alright].


Login để trả lời

Câu hỏi 1

Where does the young girl want to go with her father?

Câu hỏi 2

Who are they going with?

Câu hỏi 3

Based on the conversation, what time will they most likely leave?

Câu hỏi 4

What does the girl want to do later?

Câu hỏi 5

What does the father suggest they do at the end of the day?


Login để trả lời

BÀI 2: A FUN DAY

Girl: Dad, I'm bored. Can I go to a movie?
Dad: A movie today? Well, I don't know. Here, let me have a look at the newspaper. Okay. Ah, here, some movies which start in the afternoon at 2:45. Well, should we take momy with us?
Girl: Yeah.
Dad: Okay, we have to wait for mommy because she's at a meeting right now.
Girl: Okay.
Dad: Alright. And what should we do after we go see the movie?
Girl: Umm . . . go on a little walk.
Dad: Go on a walk. Where would you like to go on a walk to? Would you like to go down to the beach or through the park?
Girl: To the beach.
Dad: Well. Well that sounds great. And then maybe we can go out to eat tonight. Does that sound okay?
Girl: Yeah [alright].

HELPFUL TIP!

"soft-hearted" = gentle, kind

"He might not seem very understanding, but you'll see he's soft-hearted once you get to know him."


"run in the family" = physical or personality traits that are similar

"All their kids are very athletic; it seems to run in the family."

Key Vocabulary:

• yeah (adverb): informal for yes; also yep
- May I use your pen.
Yeah, sure.
• mommy (noun): an informal word for mother usually used by children; also mom.
- Mommy. May I watch TV?

Bạn có thể download file MP3+ Bài học ( có kèm lời dịch) tại đây ( Chọn chuột phải và SAVE AS)

+ Download Audio mp3

+ Download bài học pdfBình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
lethao03nb
đăng lúc 23:02 - 14/08/2018

Số câu hỏi: 5
Số câu trả lời đúng: 5
Điểm đạt được: 10 / 10 điểm

  0
  0
lehung090
đăng lúc 08:16 - 04/03/2018

10/10 :)

  0
  0
vomaithi
đăng lúc 18:57 - 20/07/2017

Số câu hỏi: 5
Số câu trả lời đúng: 5
Điểm đạt được: 10 / 10 điểm


  0
  0
01627006886
đăng lúc 02:27 - 12/06/2017

đáp án okay mình ghi ok =(

  0
  0
đăng lúc 01:14 - 12/06/2017
  0
  0
HatsuneMiku
đăng lúc 02:45 - 02/06/2017
Số câu hỏi: 5
Số câu trả lời đúng: 4
Điểm đạt được: 8 / 10 điểm  
  0
  0
chimihan
đăng lúc 04:38 - 01/06/2017

nhảm quá

 

  1
  0
đăng lúc 01:56 - 03/05/2017

MỘT NGÀY VUI VẺ

 

Con gái: Bà, còn buồn, còn có thế đi xem phim không?

Bố: Phim ngày hôm nay? Uh, bố không biết. Đây, để bố xem báo đã. Okay, đây, một vài bộ phim sẽ bắt đầu từ 2h45 phút chiều, Ồ, Chúng ta nên dẫn cả mẹ đi cùng?

Con gái: Yeah,

Bố: Okay, Chúng ta phải đợi mẹ vì bây giờ mẹ đang họp.

Con gai: Okay

Bố: Được rồi, và Chúng ta nên làm gì sau khi chúng ta đi xem phim?

Con gái: Uhm... đi bộ một chút ah.

Bố: Đi bộ, con muốn đi bộ ở đâu? Con có muốn đi xuống bãi biển hoặc đi qua công viên không?

Con gái: Bãi biển ah

Bố: Được, tuyệt vời, và sau đó chúng ta có thể đi ra ngoài để ăn tối. Okay phải không?

Con gái: Year, đúng rồi

 

  0
  0
boy_boy
đăng lúc 00:38 - 02/04/2017

không điền được từ down, cứ nghĩ nó là dance

  0
  0
ThanhDung Nguyen
đăng lúc 02:44 - 21/05/2017

Me too

  0
  0