Luyện nghe trình độ A: Bài 3

( Click vào play để nghe )

Các thành viên nghe và làm bài tập điền từ:

Bài 3.Getting Around Tokyo

Man: Let me see now. Which train do I (1) to get on?

Woman: Excuse me. Do you need any help?

Man: Yes, I want to (2) to Tokyo Tower, but I'm really lost. This is my first visit to Japan, so I have no idea on how to (3) the trains.

Woman: First, you need to buy a ticket to (4) destination. [Um-HUH] From here, it's a hundred and thirty yen.

Man: A hundred (5) yen. Okay.

Woman: Then, get on the Hibiya Subway Line at platform number 4.

Man: Number 4, (6). Oh, and how often do the (7) come around this time of day?

Woman: Usually, they (8) about every six minutes or so.

Man: Alright. And where do I get off the train.

Woman: Get off at Kamiyacho Station, three stops from here. The sign at the (9) is written in English, so you'll be able to read it.

Man: Three stops. Got it. Thanks for your (10).

Woman: No problem. Good luck.


Login để trả lời

Câu hỏi 1

Where does the man want to go?

Câu hỏi 2

How much is the train fare?

Câu hỏi 3

Where should the man get on the train?

Câu hỏi 4

How often do the trains come?

Câu hỏi 5

Where should the man get off the train?


Login để trả lời

Bài 3.Getting Around Tokyo

Man: Let me see now. Which train do I need to get on?
Woman: Excuse me. Do you need any help?
Man: Yes, I want to go to Tokyo Tower, but I'm really lost. This is my first visit to Japan, so I have no idea on how to ride the trains.
Woman: First, you need to buy a ticket to your destination. [Um-HUH] From here, it's a hundred and thirty yen.
Man: A hundred thirty yen. Okay.
Woman: Then, get on the Hibiya Subway Line at platform number 4.
Man: Number 4, alright. Oh, and how often do the trains come around this time of day?
Woman: Usually, they come about every six minutes or so.
Man: Alright. And where do I get off the train.
Woman: Get off at Kamiyacho Station, three stops from here. The sign at the station is written in English, so you'll be able to read it.
Man: Three stops. Got it. Thanks for your help.
Woman: No problem. Good luck.

Key Vocabulary

• destination (noun): the place to which you are going
- It took four hours to arrive at our destination.
• platform (noun): a raised area where you can get on and off a train
- Please meet me on the platform 15 minutes before the train is scheduled to leave.

 

Bạn có thể download file MP3+ Bài học ( có kèm lời dịch) tại đây ( Chọn chuột phải và SAVE AS)

+ Download Audio mp3

+ Download bài học pdfBình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
vomaithi
đăng lúc 19:01 - 20/07/2017

Số câu hỏi: 10
Số câu trả lời đúng: 9
Điểm đạt được: 9 / 10 điểm

  0
  0
doxuanhoangyb
đăng lúc 02:13 - 08/07/2017
  0
  1
01627006886
đăng lúc 02:34 - 12/06/2017

cứ tưởng là viết allright

  0
  0
HatsuneMiku
đăng lúc 19:17 - 04/06/2017

Số câu hỏi: 10
Số câu trả lời đúng: 8
Điểm đạt được: 8 / 10 điểm

  0
  0
tuanthaohungbong
đăng lúc 03:24 - 24/09/2016
too easy
 
  0
  0
tuanla1
đăng lúc 08:55 - 25/08/2016

Man: Let me see now. Which train do I (1) need to get on?

 

Woman: Excuse me. Do you need any help?

 

Man: Yes, I want to (2) go to Tokyo Tower, but I'm really lost. This is my first visit to Japan, so I have no idea on how to (3) ride the trains.

 

Woman: First, you need to buy a ticket to (4) your destination. [Um-HUH] From here, it's a hundred and thirty yen.

 

Man: A hundred (5) thirty yen. Okay.

 

Woman: Then, get on the Hibiya Subway Line at platform number 4.

 

Man: Number 4, (6) alright . Oh, and how often do the (7) trains come around this time of day?

 

Woman: Usually, they (8) come about every six minutes or so.

 

Man: Alright. And where do I get off the train.

 

Woman: Get off at Kamiyacho Station, three stops from here. The sign at the (9) station is written in English, so you'll be able to read it.

 

Man: Three stops. Got it. Thanks for your (10) help .

 

Woman: No problem. Good luck.

  0
  0
tuanla1
đăng lúc 08:55 - 25/08/2016

Man: Let me see now. Which train do I (1) need to get on?

 

Woman: Excuse me. Do you need any help?

 

Man: Yes, I want to (2) go to Tokyo Tower, but I'm really lost. This is my first visit to Japan, so I have no idea on how to (3) ride the trains.

 

Woman: First, you need to buy a ticket to (4) your destination. [Um-HUH] From here, it's a hundred and thirty yen.

 

Man: A hundred (5) thirty yen. Okay.

 

Woman: Then, get on the Hibiya Subway Line at platform number 4.

 

Man: Number 4, (6) alright . Oh, and how often do the (7) trains come around this time of day?

 

Woman: Usually, they (8) come about every six minutes or so.

 

Man: Alright. And where do I get off the train.

 

Woman: Get off at Kamiyacho Station, three stops from here. The sign at the (9) station is written in English, so you'll be able to read it.

 

Man: Three stops. Got it. Thanks for your (10) help .

 

Woman: No problem. Good luck.

  0
  0
dinhmaithanhvy
đăng lúc 23:13 - 03/04/2016

bài này rất dễ nge, good

  0
  0
fictional
đăng lúc 06:34 - 26/11/2015

ok

 

  0
  0
titran06
đăng lúc 21:32 - 12/07/2015

download video về làm sao vậy m.n ơi?

  0
  0