Bài 30: A Daytime Robbery

( Click vào play để nghe )

Nghe và làm bài tập điền từ:

Rod was a (1) at House Depot. He worked about 50 hours a week. He loved his (2), although the extra hours cut into the time he could (3) with his three little girls. One morning he was (4) to go home at 7 a.m. Instead, he stayed on to help out for three more (5). He was just about to leave at 10 a.m. when he (6) something.
At one of the checkout (7), he saw a man dressed in white painter's coveralls pointing a (8) at the female checker. He had on a (9) cap, a white plastic painter's mask, and white (10).
Rod hurried over. Times in Los Angeles (11) changed. All managers now received training on how to (12) to armed robberies and hostage-taking. Rod was nervous, but he (13) what he was supposed to do. He approached the (14).
"Sir, please don't point that gun. We will give you all the (15) you?
The gunman didn't even (16) for Rod to finish his sentence. He (17) Rod in the stomach. The checker screamed. The gunman ran out to a white (18) and hopped in. The van sped off.
Rod didn't even (19) it to surgery. The killing made all the TV news shows. House Depot offered a $100,000 (20).


Login để trả lờiBình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
thaobui
đăng lúc 18:26 - 13/09/2012

Rod didn't even (19) it to surgery. Thầy cô giúp em giải thích vì sao câu này  ta lai dùng "make" mà không dùng "get".

Theo em được biết thì sau make+V-bare-inf, chứ không phải V-toinf trừ trường hợp câu bị động, mà ở đây là câu chủ động mà ?

nếu dùng thể truyền khiến " get" thì lại đúng cấu trúc.

  1
  1
đăng lúc 18:25 - 13/09/2012

Rod didn't even (19) it to surgery. Thầy cô giúp em giải thích vì sao câu này  ta lai dùng "make" mà không dùng "get".

Theo em được biết thì sau make+V-bare-inf, chứ không phải V-toinf trừ trường hợp câu bị động, mà ở đây là câu chủ động mà ?

nếu dùng thể truyền khiến " get" thì lại đúng cấu trúc.

  1
  0
pro_english
đăng lúc 21:44 - 23/07/2012

Bạn đký VIP đi, Nạp cái thẻ điện thoại 50k được là thành viên VIP hơn 1 năm. Còn gì rẻ bằng !

  1
  1
phungtu
đăng lúc 21:08 - 23/07/2012

tai sao phai la thanhvien Vip moi dc dang bai?

 vo li.

  1
  3