Mẫu Đơn xin việc bằng Tiếng Anh

Bộ sưu tập gồm 21 Mẫu:

Các mẫu Đơn xin việc chất lượng: Curriculum Vitae (CV), Cover Letter (CL), Letter of Recomendation, Letter of Applycation

Dùng để gửi cho các công ty liên doanh, nước ngoài.


application/octet-stream
359.93 KB
188 lượt

Tài liệu cùng thể loại

10.61 KB
525 lượt
11.34 KB
311 lượt
11.77 KB
258 lượt
18.23 KB
220 lượt
10.47 KB
241 lượt
12.26 KB
326 lượt
9.04 KB
189 lượt
9.34 KB
171 lượt
8.76 KB
142 lượt
9.23 KB
87 lượt
9.12 KB
256 lượt
13.45 KB
188 lượt
6.72 KB
2402 lượt
359.93 KB
188 lượt
73.55 KB
471 lượt
80.42 KB
541 lượt

Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký