EbooK: Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Công nghệ thông tin từ lâu đã đống vai trò quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Việc dạy tiếng anh công nghệ thông tin là rất cần thiết.sơ lược gồm những phần sau:

  • Unit 1 : The computer
  • Unit 2 : History of computer
  • Unit 3 : Characteristics of Computer
  • Unit 4 : Hardware and Software
  • Unit 5 : Mainframes
  • Unit 6 : Central Process Unit
  • Unit 7 : Types of memory
  • Unit 8 : Disk and Disk Drive
  • Unit 9 : Printer
  • Unit 10 : Terminals

application/octet-stream
1.36 MB
237 lượt

Tài liệu cùng thể loại

1.36 MB
237 lượt
2.31 MB
149 lượt
729.41 KB
95 lượt
2.61 MB
167 lượt
1.2 MB
102 lượt
1.71 MB
115 lượt
9.34 MB
348 lượt
2.83 MB
548 lượt
1.6 MB
392 lượt

Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký