Ebook: Business Words you should know

Tác giả : H. Dean McKay, P.T. Shank

Nhà xuất bản : Adams Media

Số trang : 256

Bạn có biết Accounting Noise là gì không ? Bạn có biết llliquid ? Bricks và Clicks ? Bạn có biết GAAP, LBO, RFP hoặc SOW là viết tắt của cái gì không ? Đã đến lúc phải học.


application/octet-stream
1.29 MB
353 lượt

Tài liệu cùng thể loại

4.45 MB
744 lượt
3.01 MB
480 lượt
532.93 KB
385 lượt
2.35 MB
655 lượt
7.49 MB
762 lượt
4.61 MB
877 lượt
11.64 MB
135 lượt
1.29 MB
353 lượt
4.25 MB
249 lượt

Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký