Ebook:Tổng hợp giới từ tiếng Anh

Cuốn sách "Tổng hợp giới từ tiếng Anh " sẽ giúp các bạn hệ thống và nhớ lại nghĩa cũng như cách dùng của các giới từ trong tiếng Anh. Nó Tổng hợp đầy đủ và chi tiết các giới từ, công dụng, cách dùng trong các tình huống câu Tiếng Anh.


application/octet-stream
636.79 KB
1461 lượt

Tài liệu cùng thể loại

911.34 KB
1936 lượt
239.48 KB
1286 lượt
24.33 MB
3274 lượt
144.75 KB
749 lượt
1.69 MB
67 lượt
9.92 MB
120 lượt
4.23 MB
874 lượt
388.2 KB
691 lượt
256.65 KB
2869 lượt
2.38 MB
559 lượt
1.13 MB
861 lượt
636.79 KB
1461 lượt
107.86 KB
895 lượt
126.3 KB
725 lượt
162.67 KB
926 lượt
70.29 KB
2755 lượt

Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
Windy77921
đăng lúc 05:19 - 25/08/2014
This website is great :)
  0
  0
ndlong
đăng lúc 10:04 - 15/01/2013

I find this webside extremly interesting and useful.

  0
  0
thuyngak37
đăng lúc 02:47 - 06/01/2013

Hay quá, đặc biệt là Ebook Tổng hợp giới từ đó. Thiết kế rất khoa học và dễ hiểu.

  0
  0